Individuele coaching vergroot de persoonlijke effectiviteit. Er wordt gewerkt aan vooraf opgestelde doelstellingen die in overleg met de medewerker en de werkgever worden bepaald. Vijf tot acht gesprekken is meestal voldoende voor een merkbaar verschil op de werkvloer.

Coaching kan o.a. ingezet worden voor:

  • Een betere werkverdeling
  • Een effectieve communicatie
  • De preventie van ziekteverzuim
  • De oplossing van conflicten
  • Het leren omgaan met prestatiedruk

De gesprekken vinden plaats buiten de eigen organisatie. Als werkgever wordt u betrokken waar nodig en ontvangt u een eindrapportage met behaalde doelstellingen en een advies.