Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het helpt medewerkers bij het oplossen van problemen. De hulpvraag bij counseling heeft een meer therapeutisch karakter dan bij coaching. In vijf tot acht gesprekken wordt ziekteverzuim vaak vermeden en kan een medewerker zelfstandig verder met het oplossen van het probleem.

Counseling is resultaatgericht en kan o.a. ingezet worden bij

  • Psychische klachten
  • Stressfull live events zoals een scheiding of verlies van een dierbare
  • Assertiviteitsproblemen
  • Psychiatrische klachten
  • Levensvragen die het functioneren belemmeren

De gesprekken vinden plaats buiten de eigen organisatie. Als werkgever wordt u betrokken waar nodig en ontvangt u een eindrapportage met behaalde doelstellingen en een advies.