Jongeren (vanaf 10 jaar)

De ontwikkelingen van kinderen gaat snel en de maatschappij is veeleisend. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Ook als ouder kan het prettig zijn dat er een professional meekijkt. Ik begeleid jongeren vanaf 10 jaar met diverse hulpvragen. Mijn opleiding als orthopedagoog, mijn eigen ervaring als moeder van twee dochters en de jarenlange werkervaring met pubers zorgen ervoor dat jongeren meestal graag komen en er goede resultaten geboekt worden.

Kennismaking

Het eerste contact is meestal met één van de ouders en vindt telefonisch plaats. We maken dan kort kennis en bespreken wat de wensen zijn. Deze eerste telefonische afspraak is gratis. Je kunt mij mailen/bellen of je gegevens achterlaten via de site om te overleggen of counseling jouw kind zou kunnen helpen.

Intake

Indien jullie met de begeleiding willen starten, maken we een afspraak voor de intake en maak ik kennis met de jongere. De meeste ouders sluiten aan bij dit eerste gesprek maar als de jongere dit niet prettig vindt, is deze ook alleen welkom. In een later stadium maak ik dan kennis met de ouder(s). Voor een jongere is het nog belangrijker dat er een persoonlijke klik is met mij als hulpverlener. Na de intakefase is er daarom overleg of zowel ouders als jongeren verder willen gaan met de begeleiding.

In de intake wordt informatie verzameld en kunnen we gebruik maken van psychologische testen. De visie van zowel de jongeren als de ouder worden geanalyseerd en waar nodig wordt school of de huisarts betrokken.

Na de intakefase weten we hoe de begeleiding er inhoudelijk uit gaat zien en hoeveel gesprekken we verwachten nodig te hebben. Voor begeleiding waarbij langdurige en intensievere hulp noodzakelijk is, kan ik doorverwijzen naar andere hulpverlening of het wijkteam. Ik heb geen contracten met de gemeente en de gesprekken worden veelal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.  Lees er meer over bij Praktische Zaken. In sommige gevallen is vergoeding vanuit een PGB (persoons gebonden budget) mogelijk.

Actiefase

De gesprekken van een uur worden afgewisseld met opdrachten voor thuis. Vijf tot acht gesprekken is meestal genoeg voor een merkbaar verschil. De afspraken worden bij voorkeur gepland voor of na schooltijd.

Ik zie jongeren met uiteenlopende klachten en/of wensen. Hieronder staat waar je aan kan denken. Staat de hulpvraag van je kind er niet bij of twijfel je of ik iets voor jullie kan betekenen? Plan een gratis telefonisch consult in om te overleggen.

Ik help onder meer met:

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Faalangst en het leren omgaan met prestatiedruk
  • Gedragsproblemen
  • Het verbeteren van sociale vaardigheden
  • Leren omgaan met pesten
  • Het verminderen van stressklachten
  • Leren omgaan met emoties zoals boosheid of verdriet
  • Begeleiding bij “stressfull life events” zoals een scheiding of verlies van een dierbare (eventueel via EMDR)

Afrondingsfase

In de laatste fase zijn de gesprekken minder frequent en wordt toegewerkt naar meer vertrouwen en zelfstandigheid en sturing vanuit huis. Na afronding van de gesprekken blijft het altijd mogelijk om ‘herhalingsconsulten’ in te plannen wanneer extra steun nodig is.

Locatie

Kantorencomplex Henshof
Vlambloem 130
3068 JE Rotterdam
010 2071135

Aangesloten bij: