Kindercounseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. De hulpvraag bij counseling heeft een meer therapeutisch karakter dan bij coaching. Als orthopedagoog ben ik gespecialiseerd in de behandeling van psychosociale problematiek bij kinderen vanaf 6 jaar.

De werkwijze bij counseling bestaat uit een aantal fasen.

Intakefase

In de intakefase wordt informatie verzameld bij ouder(s) en andere betrokkenen. In een kennismakingsgesprek met het kind worden eventueel diagnostische testen afgenomen en wordt de visie van het kind op het probleem geanalyseerd.

Plan van aanpak

Na de intakefase worden ouder(s) persoonlijk geïnformeerd over het plan van aanpak.

Actiefase

In de actiefase wordt er in gesprekken van een uur gewerkt aan de vermindering van het probleem. Ouders krijgen in deze fase adviezen over de begeleiding thuis. Meestal zijn vijf tot acht gesprekken voldoende zodat ouder(s) en kind weer zelfstandig verder kunnen met het oplossen van het probleem.

Afrondingsfase

In de afrondingsfase worden de gesprekken minder frequent en wordt de begeleiding meer verplaatst naar de thuissituatie. De gesprekken worden dan gebruikt om te evalueren.

Counseling is resultaatgericht en kan een oplossing bieden bij o.a.:

  • Gedragsproblemen
  • Een laag zelfbeeld
  • Pestproblematiek
  • Faalangst
  • Spanningsklachten
  • Gezinsproblematiek

Voor problemen waarbij langdurige en intensievere hulp noodzakelijk is, wordt er bemiddeld naar een geschikte vorm van hulpverlening.

 

In sommige gevallen komt de begeleiding in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Informeer bij uw verzekeraar voor de voorwaarden van vergoeding.

Locatie

Click to open a larger map

Kantorencomplex Henshof
Vlambloem 130
3068 JE RotterdamLoc
010 2071135